Vårt erbjudande

En snabbfotad och lyhörd industrikoncern med stor bredd
ödlan

Med ett starkt entreprenörskap, närhet till de lokala affärerna och engagerade medarbetare vill vi driva utvecklingen framåt, dela idéer och samarbeta. För att kunna påverka kvaliteten har vi byggt upp en verksamhet där de viktigaste resurserna ägs och styrs av oss. Med optimala materialval för varje enskilt projekt och anpassade tekniska lösningar kan vi vara med och påverka ditt projekts slutresultat i en positiv riktning.

Med fokus på skräddarsydda kundlösningar och effektiv produktion jobbar vi med ständiga förbättringar och utveckling för att tillmötesgå marknadens framtida behov. ForshedaGruppen erbjuder komponenter i högklassig nivå, både pris- och kvalitetsmässigt, i en enkel och smidig kundupplevelse.