Fabriksparken

Nyproduktion med 99 lägenheter från ett till fem rum och kök i Sundbyberg. Fastigheten kommer att certifieras enligt Svanen

Fabriksparken

Forsheda hus levererar ytterväggar med hög grad av prefabricering till nyproduktion av 99 lägenheter i Sundbyberg. Lägenheternas storlek varierar från ett till fem rum och kök. De flesta lägenheterna förses med balkong eller uteplats. På taket skapas gemensamhetsytor med utblick åt flera väderstreck.

Fastigheten byggs för att certifieras enligt Svanen vilket innebär att byggnadens påverkan på miljö och människa granskas ur ett livscykelperspektiv.

Kvarteret har industrihistorisk bakgrund vilket kommer återspeglas med husets röda tegelfasad

Kontakta oss för kommande projekt