Kvarteret Kilen

Med stor stolthet pressenterar Forsheda Hus att vi skall leverera utfackningsväggar till MVB i detta fina projekt.

Kilen

Husen kommer att byggas för att klara certifieringskraven Miljöbyggnad Silver och det färdiga projektet skall bidra till den biologiska mångfalden.

Lägenheterna skall stå klara under våren 2021.

Kontakta oss för kommande projekt