Prästlyckan

Tornstaden påbörjar byggnationen av de 122 nya bostäder som ska bidra till stadsbilden i centrala Alingsås. Första inflyttning beräknas kunna ske till sommaren 2022.

Kvarteret Prästlyckan

Kvarteret Prästlyckan har utformats genom stort engagemang och erfarenhet.

Med fokus på miljö, estetik och ekonomi skapas en god boendemiljö som håller över lång tid. Kvarteret består av olika huskroppar med varierade fasader av trä och puts, samt med en behaglig färgsättning för att smälta väl in i den närliggande äldre bebyggelsen.

Marken som ska bebyggas består idag av en parkeringsyta i korsningen Norra Ringvägen och Prästgårdsvägen.

Förutom bostäder kommer det att byggas ett underliggande garage samt en attraktiv verksamhetslokal i bottenplan.

Fakta om projektet

 • Typ

  Bostad

 • Plats

  Alingsås

 • Byggtid

  Q4 2020 – Q3 2022

 • Boendeform

  Hyresrätter/Bostadsrätter

 • Antal bostäder

  122

 • Kund

  Fastighets AB Tornstaden

Kontakta oss för kommande projekt