Sandarna

Studentbostäderna Sandarna byggs i stadsdelen Sandarna och det rör sig om sex hus, mellan sju och åtta våningar höga, omfattande 22 000 kvadratmeter.

Sandarna

Vi är mycket glada över att Skanska har valt Forsheda Hus som leverantör av utfackningsväggar till SGS Studentbostäder, 327 studentbostäder och en förskola med sex avdelningar i centrala Göteborg.

Studentbostäderna byggs i stadsdelen Sandarna och det rör sig om sex hus, mellan sju och åtta våningar höga, omfattande 22 000 kvadratmeter.

Kontakta oss för kommande projekt