Ett hållbart byggande - våra hållbarhetsmål

Forsheda hus AB står för ett ansvarsfullt företagande, där alla våra produkter bidrar till en hållbar miljö och till FN:s globala hållbarhetsmål.

Byggprojekt med lyftkranar

Vi har stort fokus på hållbart byggande och hur verksamheten kan bidra till en hållbar och säker miljö i hela värdekedjan, från produktutveckling till en nöjd kund som använder våra produkter. Ett ansvarsfullt företagande innebär för oss att våra produkter ska bidra till att generera tillväxt och utveckling för kunder, medarbetare, leverantörer och ägare.

Forsheda hus har inlett arbetet med en intressentanalys för att utifrån vår affärsmodell definiera de hållbarhetsmål där koncernen bedöms ha störst möjlighet att påverka genom ett aktivt utvecklingsarbete. Ledningen har formulerat företagets hållbarhetsmål strukturerade i ett ramverk med fokusområden som bedöms vara väsentliga för en långsiktig framgång och tillväxt. Fokusområdena är gemensamma och utöver dem kan respektive division implementera enhetsspecifika mål.

Forsheda hus AB har analyserat hur FN:s globala hållbarhetsmål Agenda 2030 kan kopplas till vår verksamhet och har identifierat vilka av de globala hållbarhetsmålen som är mest relevanta för företaget och våra identifierade fokusområden för arbete med ökad hållbarhet. Vår företagsledning har valt Jämställdhet, Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, Hållbar konsumtion och produktion samt Bekämpa klimatförändringen, som de mest relevanta hållbarhetsmålen utifrån FNs definition.