Forsheda Hus förvärvar Moelvens tidigare produktionsenhet i Sandsjöfors

PRESSMEDDELANDE: Forsheda Hus förvärvar Moelvens tidigare produktionsenhet i Sandsjöfors, Nässjö kommun. Verksamheten har legat nere sedan 2019 då de sista trähusmodulerna lämnade fabriken och Forsheda Hus ser att det finns mycket kompetens kvar i trakten.

-Vi växer snabbt och för att möta marknaden är vi i behov av ytterligare en produktionsenhet då de i Smålandsstenar och Torsås är fullbelagda. Då vi tar över fastigheten med befintlig utrustning räknar vi med att snabbt vara i gång med produktion säger Annika Cederfeldt, Enhetschef vid Forshed Hus.  

 Rekrytering pågår och företaget planerar med produktion redan tidigt i höst. I ett initialt skede planerar företaget att anställa ca 20 personer med både produktionspersonal och fabriksledning med företaget räknar med att antalet anställda snabbt kommer växa. Fastigheten ger utrymme för att växa i produktionskapacitet och det finns även gott om kontorsutrymmen och rekrytering kommer ske löpande i takt med att produktionsenheten växer och de ser att de kan komma att bli en betydande arbetsgivare inom träindustrin på sikt. Forsheda Hus ser att den nya fabriken ger stora möjligheter att möte den ökade efterfrågan hos deras kunder.  

 Även Nässjö Näringsliv AB med VD Claes Johansson ser mycket positivt på Forsheda Hus förvärv av fastigheten och den kommande produktionen och han säger följande:

- Det är mycket värdefullt att Forsheda Hus som ett kompetent och snabbt växande företag nu får tillgång till ytterligare produktionsanläggning  i Sandsjöfors och Nässjö kommun. Nässjös näringsliv avancerar framåt och dess närhet till både större orter, logistiska läge och höga produktionskompetens gör oss till mycket attraktiva för företag. 

 Moelven kommer hyra in sig i de lokaler där de nu har ett tjugotal konstruktörer och VD Johan Samuelsson ser mycket positivt på den kommande verksamheten samt samarbetet mellan de två företagen. Han säger följande om affären:  

 - Vi är väldigt glada att vi nu funnit en långsiktig ägare till fabriken, som kan vidareutveckla både driften och kompetensen i regionen. Att Moelven dessutom får möjlighet att fortsätta vara verksamma i kontorslokalerna säkrar driften i våra övriga fabriker. Det ger både Moelven och Forsheda Hus möjlighet att fortsätta bidra till en hållbar framtid i trä.

 Vidare säger Annika:

-Det känns otroligt fint att kunna bidra till både arbetstillfällen och även till att kompetensen kring trähustillverkning bibehålls i en region där den har en lång tradition. Det finns ett genuint ”know how” i trakten kring trähustillverkning. Bolaget kommer ha starkt fokus på hållbarhet och vi ser även att det finns många intressanta samarbetspartners i närområdet som tex Nässjö Näringsliv AB, Träcentrum och Jönköpings University men även kunniga underleverantörer. Dessa ska vi givetvis ta vara på när det kommer till utveckling av såväl produkter som verksamhet.

Forsheda Hus startade sin verksamhet 2018 och har sedan dess vuxit snabbt och sysselsätter för närvarande närmare 90 personer i sina produktionsenheter. Målet är att bli en av de ledande leverantörerna av såväl utfackningsväggar som trämoduler till byggindustrin. Hög servicegrad, kompetent personal och flexibla lösningar i ett nära samarbete med kunden är företagets ledord på vägen. Kunderna består av mindre till de största aktörerna inom byggbranschen.

För ytterligare information vänligen kontakta Annika Cederfeldt, 073-652 67 44.