Forsheda Hus tilldelas Nordiskt Tillväxtcertifikat

För andra året i rad tilldelas vi utmärkelse och ingår bland de företag som uppfyller kriterierna för UC Tillväxtbolag.

Vi är oerhört stolta och glada över utmärkelsen som också är ett bevis för vårt engagemang och arbete under året!
Passar på att rikta ett stort tack till våra medarbetare, kunder och leverantörer som tillsammans hjälpts åt att leverera ytterligare ett starkt år på vår resa att bli Sveriges One-Stop-Shop för professionella byggare

God jul och Gott nytt år!

- Nicklas Vernström, VD