Mot nya höjder

Under 2019 minskade antalet nybyggda bostäder i Sverige med 7 procent jämfört med 2018. Det visar preliminära siffror från Statistiska centralbyrån.

Lyft av vägg

Enligt Boverket råder i dag bostadsbrist i 240 av 290 svenska kommuner, och den senaste prognosen visar att över 600 000 nya bostäder behöver byggas till år 2027. Under 2019 påbörjades byggandet av 49 000 nya bostäder, varav 39 000 var lägenheter i flerbostadshus och 10 000 var småhus.

Världen står, samtidigt som det i Sverige råder stor bostadsbrist, inför en klimatkris, Genom att bygga fler bostäder och använda en industriell byggprocess kan vi bidra till att lösa båda problemen. Vi på Forsheda Hus AB kan se en kraftig ökning i vår produktion sedan i mitten av 2019, samt en ökad orderingång, med byggen över hela landet.

Vi på Forsheda hus är stolta över att bidra till ett Svergie som växer samtidigt som vi tar ansvar för miljön.

Ett nästa steg i vår satsning för ökad produktion är att vi i början av 2020 öppnade upp ytterligare 2 nya linor för tillverkning av urfackningsväggar i vår hög hall.

Mot nya höjder helt enkelt!