Polarfönster blir en del av Forsheda Gruppen

Den 11 maj klev Forsheda Gruppen in som majoritetsägare av Polarfönster. Sedan 1939 har Polarfönster i Korpilombolo tillverkat kvalitetsfönster av den långsamväxande norrländska kärnfuran. Den har den eftertraktade strukturen, hårdheten och styrkan, samt är naturligt impregnerad.

Polarfönster har idag 11 maj, glädjen att berätta att vi har fått en stark delägare i form av Forsheda Gruppen som går in som majoritetsägare i Polarfönster. De lokala delägare kvarstår dock med en betydande andel av ägandet i Polarfönster.

  • Vi är således ett företag med lång historia men vi är inte bara ett anrikt företag utan även en hungrig aktör med mycket energi och höga ambitioner. Vi har den äldres erfarenhet och visdom samtidigt som ungdomens iver och energi. Detta ger oss den unika mixen som gör att vi kan blicka framåt med stor tillförsikt. Både Forsheda gruppen som helhet och Polarfönster är ett gäng driftiga entreprenörer och medarbetare som har det som behövs för utvecklas framgångsrikt in i framtiden. Genom detta samarbete kommer vi att uppnå värdefulla synergier som stärker båda företagen och som för med sig nytta för våra samarbetspartners, kunder och leverantörer. Polarfönster är Sveriges nordligast belägna fönstertillverkare och vi tillverkar produkter där även det absolut mesta av komponenterna tillverkas i Sverige. berättar Jonas Rahkola, VD Polarfönster

Forsheda Gruppens kärnverksamhet är prefabricerade byggkomponenter till hus, så som väggar, såväl utfackningsväggar som planelement, bjälklagskassetter, stommar och takkassetter, och nu kan man även erbjuda kvalitetsfönster i egen regi.

  • Vi breddar vår verksamhet med utgångspunkten att vara en komplett avtalspart för kunden. Att vi valde just Polarfönster beror på företagets erkänt höga kvalitetsprodukter, långa historik och starka engagemang. Det är ett varumärke som vi är stolta över att tillföra gruppen. Med förvärvet har vi nu en rikstäckande representation på tio orter i landet, från Malmö till Korpilombolo norr om polcirkeln, säger Nicklas Vernström, VD för Forsheda Gruppen.

 

Polarfönster kommer fortsätta att vara en självständig aktör på marknaden med såväl sina egna etablerade kunder som gruppens gemensamma.

 

  • För Polarfönster innebär förvärvet att vi breddar vår kundbas och får en stark och driftig partner som bland annat kan bidra till vår produktutveckling. Målet är att vi ska tillhandahålla ett komplett sortiment av olika fönstertyper. Självklart hoppas vi på synergier som stärker båda företagen och som för med sig nytta för kunderna, menar Polarfönsters VD Jonas Rahkola.

 

Forsheda Gruppens vision är att fortsätta växa in i rollen som Sveriges One-Stop-Shop för prefabricerade produkter, avsedda för professionella byggare.

  • För att kunna fortsätta utvecklas arbetar vi kontinuerligt med organisk tillväxt och nya förvärv som passar in i vår strategi, som går ut på att erbjuda högkvalitativa prefabricerade komponenter till byggsektorn, avslutar Nicklas Vernström.

 

För mer information kontakta:

Nicklas Vernström
VD Forsheda Gruppen

Nicklas.vernstrom@forshedagruppen.se

070-216 71 89

 

Jonas Rahkola

VD Polarfönster

Jonas.rahkola@polarfonster.se

070-534 54 26