Utfackningsväggar till GBJ Bygg

Vi är mycket glada över att GBJ Bygg åter valt Forsheda Hus som leverantör av utfackningsväggar i ett nytt projekt, Vattenparken i Staffanstorp.

Vattenparken i Staffanstorp