Utfackningsväggar till MVB och Kvarteret Kilen

Med stor stolthet presenterar Forsheda Hus att vi skall leverera utfackningsväggar till MVB i detta fina projekt i Kävlinge.

Kvarteret Kilen

Husen kommer att byggas för att klara certifieringskraven Miljöbyggnad Silver och det färdiga projektet skall bidra till den biologiska mångfalden. Lägenheterna skall stå klara under våren 2021.