En egen konstruktionsavdelning

Produktutveckling är viktigt för företag som vill växa och vill vara framstående inom sin specifika bransch. Forsheda hus AB har därför satsat på en egen konstruktionsavdelning där vi tar fram nya produkter, såväl egna som kundunika.

Väggkonstruktion

För kundunika produkter erbjuder vi oss att i ett tidigt skede vara delaktiga i våra kunders projekt för att säkerställa slutproduktens efterfrågade kvalitet, design och egenskaper.

Design och funktion

Som kund till oss, kan vi hjälpa dig med din konstruktion och design, om så önskas. Under produktutvecklingens gång har vi därför en tätt dialog med våra kunder.

Vår ambition är att jobba tillsammans med vår kund, från idé till leverans av färdig slutprodukt.