Vår Kvalitetspolicy

Forsheda Hus AB vill alltid möta våra kunders behov av väl fungerande och hållbara produkter. Vi har en hög ambition och sätter utmanande mål för att driva fram ständiga förbättringar!

Forsheda Hus AB vill alltid möta våra kunders behov av väl fungerande och hållbara produkter. Det är grunden i vår vision "Noll kvalitetsfel". Alla som arbetar inom Forsheda Hus och på våra arbetsplatser har ett ansvar i att följa principerna nedan och integrera kvalitet i allt vi gör.

 

 • Vi vill vara kundens första val

  Våra kunders behov är grunden till vår verksamhet. Därför arbetar vi för att varje leverans blir en god referens för framtida affärer.

   

 • Vi sätter kunden i fokus

  Vi sätter kunden i fokus och hjälper till att tydliggöra behoven. Vi anpassar vår leverans så att vi och vår produkt möter dessa behov på kort och lång sikt. Som miniminivå följer vi alltid lagar, förordningar, normer och kontraktskrav.

   

 • Vi har utmanande mål och driver ständig förbättring

  Vi har en hög ambition och sätter utmanande mål avseende våra kunders nöjdhet och kvaliten i vår leverans. Vi följer upp vår prestation och förbättrar ständigt våra arbetssätt och verktyg för att möta våra kunders och samhällets föränderliga behov.

   

 • Vi har hög kompetens

  Vi har den kompentens som krävs för att möta kunders och samhällets behov och för att nå våra mål. Vi säkerställer medarbetarens och organisationens kompetens och förutsättningar genom utbildning och systematiskt lärande av egna och andras erfarenheter.

   

 • Vi tar ansvar

  Vår yrkesstolthet gör att vi tar ansvar för våra leverans. Därför ställer vi höga krav på oss själva och på våra leverantörer, kunder och andra samarbetspartners. Genom samarbete med alla involverade partner förebygger vi kvalitetsbrister och hittar smarta lösningar som möter våra kunders behov.