Prefabricerade byggdelar i högklassig nivå

Vi ska vara det självklara valet av prefabricerade byggdelar till professionella aktörer, den självklara partnern för era byggprojekt!

Ett byggprojekt

Vi erbjuder prefabricerade byggdelar såsom väggelement, bjälklag- och takkassetter och utfackningsväggar i sann småländsk anda, både pris och kvalitetsmässigt. Genom våra skräddarsydda lösningar bidrar vi till ett hållbart samhällsbyggande.

Vi ska skapa vår belöning genom att våra kunder sparar resurser genom att välja oss som det mest kostnadseffektiva alternativet.

Där är utfackningsväggar och prefabväggar det hållbara valet för ett tids- och kostnadseffektivt byggande såväl som det mest hållbara för miljön. Forsheda hus AB producerar lösningar efter dina specifika önskemål och krav utan att begränsas av några standardmått. Självklart utför vi våra tjänster tryggt och säkert. Vi arbetar med LEAN och ständiga förbättringar i alla våra fabriker för att ständigt utvecklas och kunna erbjuda absolut toppkvalitet. 

Prefabricerade väggar erbjuder oändliga möjligheter. Tack vare att vi har egna fabriker medför det många fördelar, du har möjlighet att välja material, mått och lösningar utefter din fastighet eller bostads förutsättningar. Det medför också att vi har möjlighet att tillverka elementen till väldigt hög prefabriceringsgrad, med en lång lista av tillval och möjligheter.

  • Väggelementen kan utföras i stål, trä eller en kombination av stål och trä.
  • Väggelementen kan anpassas efter objektets miljökrav och dessutom byggas på ett smartare sätt som sparar energi i jämförelse till platsbyggda lösningar.
  • Elementen kan innefatta både organiska och oorganiska material, med eller utan stålpelare, fönster, fönsterdörrar och ventilationsdon.
  • Vi kan erbjuder flera lager från installationsskikt till färdig fasadpanel.

Forsheda hus AB har en egen konstruktionsavdelning som förädlar era underlag och erbjuder ett närma samarbete med både A och huvud-K för erat projekt när vi tar fram våra prefabricerade lösningar.

För kundunika produkter erbjuder vi oss att i ett tidigt skede vara delaktiga i våra kunders projekt för att säkerställa slutproduktens efterfrågade kvalitet, design och egenskaper.

Som kund till oss, kan vi hjälpa dig med din konstruktion och design, om så önskas. Under produktutvecklingens gång har vi därför en tät dialog med våra kunder.

Vår ambition är att jobba tillsammans med vår kund, från idé till leverans av färdig slutprodukt.