Väggfabrikerna - Den viktigaste pusselbiten

Våra fabriker är avgörande för hela Forsheda Hus där prefabväggar är ett av de störst segmenten.

Det är i fabrikerna vår hållbara tillverkning av moderna väggpartier får sin slutliga form. Vi på Forsheda Hus är stolta över att kunna erbjuda våra kunder en produkt framtagen specifikt för dem, på ett standardiserat och tryggt sätt i våra fabriksmiljöer.

Tillverkningen av våra egna väggar Eurowalls består av väggpartier och utfackningsväggar enligt våra kunders önskemål.

Som företag strävar vi efter att erbjuda en kvalitativ produkt genom att vara lyhörda gentemot våra kunder och fokusera på produkter samt kompetensutveckling internt. Vi ska tjäna vår omsättning på att våra kunder sparar pengar genom att välja oss.

Väggfabrikerna spelar en viktig roll även här då det är i tillverkningssprocessen vi ser hur en idé eller ett förslag faktiskt fungerar i praktiken. Här arbetar vi med ständiga förbättringar, produktutveckling och LEAN production.

Här finns våra fabriker

Våra produktionsenheter finns i södra delen av Sverige där produktionen i Smålandsstenar riktar in sig mot utfackningsväggar i trä och stål medan fabrikerna i Torsås och Sandsjöfors förser våra kunder med projekt i större omfattning av byggelement i trä, kompletta materialsatser och färdiga stomme. 

Vår första fabrik låg i Forsheda och det var där allting startade, därav namnet. Men efter våra första sex månader hade vi redan vuxit ur de lokalerna och hittade en större etablering i Smålandsstenar i den gamla möbelfabriken där småländsk entreprenösanda sedan länge har frodats.

Fabriken i Smålandsstenar på 8 000m² sysslosätter ca 60 medarbetare. Där sitter även de flesta av våra kontruktörer och tjänstemän. Vår imponerande produktionstakt här uppgår mot 200-250 utfackningselement i veckan.

Fabriken i Torsås på 6500m² arbetar ca 40 medarbetare. Här bygger vi större ramavtal av t.ex. förskolor i trä. Där finns en vägglina kombinerat med produktionsstationer som tillverkar runt 120 unika väggblock varje vecka.

Fabriken i Sandsjöfors på 10500m² som öppnade och startade produktionen sommaren 2021 finns idag redan 40st tjänster tillsatta. I den gamla modulfabrik har vi byggt om och optimerat för väggproduktion av högsta kvalitet. Här byggs allt från radhus, fjällstugor och fläktrum som kompletteras med kompletta färdigkapade materialkit till byggplats.

Våra säljkontor finns i Östersund, Malmö, Vimmerby och Nacka.

härfinnsvi.jpg