Vi utökar vårt team med en hållbarhetschef

I och med ForshedaGruppens stora hållbarhetsfokus är det självklart att få in en hållbarhetschef. Därför är vi mycket stolta över att Charlott Malmborg, som under 2022 varit en stor tillgång i Forsheda Hus arbete med hållbarhetsfrågor, nu axlar den rollen.

Charlott har varit anställd som miljöchef på flera stora företag, men har under de senaste åren verkat i egen regi. Som konsult har hon fortsatt arbetet med miljö-och hållbarhetsfrågor, främst genom att hjälpa olika bolag att Svanen-certifieras. Sedan årsskiftet har hon jobbat med Forsheda Hus för att uppnå Svanens material-och hållbarhetskrav. Hon har dessutom infört en klimatsnurra, som ett sätt att mäta bolagets klimatavtryck. Vi är väldigt glada över att hela koncernen nu ska få ta del av Charlotts kompetens.

Charlott är en aktiv och driftig person, som även utanför sitt arbete har många järn i elden. Hon har en stor familj, och pendlar mellan bostaden i Skåne och en gård i Småland. Under pandemin drev Charlott en caféverksamhet på gården.

I Skåne är Charlott mycket engagerad i det lokala initiativet LFM30, som arbetar för att göra bygg- och anläggningssektorn i Malmö klimatneutral. Initiativet har gett klimatlöfte om lägre utsläpp av växthusgaser, till hälften 2025 och till netto noll 2030.

Med Charlotts hjälp är vi säkra på att vi, på ett snabbt och säkert sätt, kommer att expandera inom hållbarhetssektorn. Vi blickar framåt mot nya revolutionerande innovationer och mot framtida klimatneutrala industrier.

Välkommen Charlott!