Forsheda Hus blir officiell samarbetspartner till Skandinaviska Byggelement AB

Forsheda Hus ökar produktionskapacitet för utfackningsväggar och samtidigt stärker samarbetet med Skandinaviska Byggelement för att tillsammans visa vägen mot ett hållbart byggande!
skiffertornet

Genom en strategisk avyttring av Byggelements tillverkningslina i Hallstahammar står Forsheda Hus redo med ytterligare produktionskapacitet efter semestern. Valet att avyttra utfackningsväggar ur Byggelements sortimentet sker till fördel för nya satsningar och fokus på betongprefab och Byggelements egna lösningar för ECO-Prefab.

-Vid förfrågan på semiprefabprojekt, där utfackningsvägg används i huvudsak, kommer vi att rekommendera Forsheda Hus mot bakgrund av att vi strategiskt valt att avyttra vår tillverkningslina till dem. Med utfackningsvägg från Forsheda Hus får kunden tillsammans med Byggelements betongprefab en komplett materialleverans för tätt hus – något som kommer stärka kundvärdet med en klimatförbättrad helhet, säger Carl Rülcker, VD på Byggelement AB.

När du väljer ECO-Prefabprodukter från Byggelement bidrar du till ett klimatförbättrande byggande. ECO-Prefab framställs av betong där bindemedlet till stor del består av en restprodukt från ståltillverkning. Detta går i linje med Forsheda Hus arbete och vision med att utveckla det cirkulära flödet i tillverkningskedjan. Samarbetet är således en naturlig del i vårt fortsatta arbete med hållbarhet.

-Vi är glada över samarbetet med Byggelement AB och kommer tillsammans erbjuda marknaden en högre gemensam kapacitet och fortsatt högt fokus på hållbarhet, säger Nicklas Vernström, VD på Forsheda Hus

Tillverkningslinan som flyttas till vår anläggning i Smålandsstenar beräknas vara producera direkt efter semestern. Detta kommer initialt innebära en ökad produktionskapacitet med minst 40% med ambition om att förbättras över tid.

 

För mer information kontakta:

Nicklas Vernström

VD, Forsheda Hus och ForshedaGruppen

Nicklas@forshedahus.se

070-216 71 89