Om ForshedaGruppen

Vårt mål är att vara den självklara professionella partnern för ert projekt. Vi agerar snabbt på utveckling och vi drivs av efterfrågan, och våra kunders krav och förväntningar. Vår strävan som partner och leverantör är att erbjuda en flexibel helhetslösning och samtidigt vara det mest kvalitetsmässiga, såväl som det mest kostnadseffektiva valet för varje projekt.

Med fokus på skräddarsydda kundlösningar och effektiv produktion, jobbar vi för att ständigt förbättras och utvecklas för att kunna tillmötesgå marknadens framtida behov. Vi arbetar med förvärv och verksamhetsutveckling av bolag inom byggsektorn och närliggande produkter, med målet att bli den professionella byggarens One-Stop-Shop. Vi ska kunna leverera allt ett byggprojekt behöver, som kan prefabriceras. 

ForshedaGruppens vision är att skapa nya förutsättningar för hållbart byggande. Vi vill vara med och förenkla och effektivisera byggprocessen, samt underlätta planering, logistik och samordning.


Vi vill bli Er självklara byggpartner.