Betong

Vi har ett förstklassigt och brett utbud av prefabricerade byggkomponenter i betong.

I slutet av 50-talet  satte Malte Nilsson grunden för det som idag är MT-Betong när han startade Markaryds Takpannefabrik. Som namnet avslöjar, var företaget då framför allt inriktat på tillverkning av takpannor. I över 60 års tid har företaget ägts och drivits av familjen Nilsson, som förvaltat verksamheten väl och samtidigt sett till att den kunnat utvecklas och expandera. Produktionen och utbudet har breddats ordentligt. Idag tillverkas prefab-betong av hög standard till såväl bostäder och handel, som till industri och lantbruk