Utfackningsväggar

ForshedaGruppen erbjuder utfackningsväggar i både stål-och trästomme, och du som kund har stora valmöjligheter när det kommer till prefabriceringsgraden.
utfackningsväggar bild

Vad är en utfackningsvägg?

En utfackningsvägg är en icke bärande yttervägg som utgörs av en tät stomme i trä eller stål, och har ett system som bygger på att väggen och stommen monteras upp simultant. Utfackningsväggar är tacksamma att använda då de med fördel kan prefabriceras, och då de besitter många goda egenskaper. De är vanligt förekommande vid byggnation av flerbostadshus, lokaler och industrier. Sedan länge har utfackningsväggar använts flitigt här i Sverige och i övriga Norden, och senare år har populariteten även spridit sig runtom i Europa. Tack vare EU:s fokus på energieffektivisering och ett ökat intresse för optimerad värmeisolering, har fler funnit fördelarna med utfackningsväggar. Tillsammans med betongväggar och stålstommar kan utfackningsväggarna skapa en tät, fuktsäker och stabil struktur. 

Komplett utbud

Vi har ett komplett utbud av utfackningsväggar, och i vår koncern finns två kompetenta tillverkare; Forsheda Hus och Elementum eco. Genom Forsheda Hus erbjuder vi allt från enkla skelettväggar, till väggar bestående av träfasader och invändiga installationsskikt. Vi kan dessutom montera fönster samt erbjuda håltagning och montage av stålpelare, redan i fabrik. Forsheda Hus kompletta bjälklagsform ergonomic kommer med ert val av isolering. Bland annat erbjuder vi stenull och cellplast, men även alternativ tillverkade av mer hållbara materialslag. Bjälklagsformen är godkänd för montering av fallskyddsfästen (Combisafe). Då tillhandahåller kunden smygfästen, som vi monterar i fabrik. Därefter kan ni demontera säkerhetsstaketen på byggplatsen, och sedan lämna tillbaka fästena till närmsta uthyrningscentral.  

Genom Elementum, erbjuder vi utfackningsväggar med stålstomme. Elementum har en bred inriktning och ett stort sortiment, och tar sig an både ROT-projekt och nybyggnations-uppdrag. En stor del av produktionen består av utfackningsväggar med stålstomme till flerbostadshus. Elementum har också ett unikt koncept; tillverkning av höga innerväggar som lämpar sig mycket väl för till exempel köpcentrum. Att använda utfackningsväggar från Elementum möjliggör en effektiv och fuktsäker byggprocess. 

Stort sortiment av tillval

Till ForshedaGruppens främsta styrkor hör vår flexibilitet, vår lyhördhet och vår förmåga att anpassa alla produkter efter våra kunders behov samt efter förutsättningarna på er byggarbetsplats. Våra utfackningsväggar och väggblock kan skräddarsys för att passa just er. Det går att välja olika färdigställandegrader, och dessutom har vi ett stort sortiment av tillval att erbjuda. Ett mycket populärt tillval som Forsheda Hus erbjuder är den provisoriska byggdörren, som ger väderskydd och underlättar att ta sig in och ut ur byggnaden under arbetets gång. Hos Elementum erbjuds bland annat komplement som läkt för fasadskiva och panel, monterad bjälklagsform och montering av stålpelare. Självklart erbjuds också brandisolering till alla våra väggar.